صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو پریودم ال دی بخورم قطع میشه؟ پاسخ به: پریودم ال دی بخورم قطع میشه؟

ساناز مهیارزاده
عضو سایت
تعداد نوشته 64

قرص ال دی مال قبل پریوده. وقتی پری بشی دیگه ل دی تاثیر نداره.