صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو کارگر برای نظافت خوب تمیز میکنه؟ پاسخ به: کارگر برای نظافت خوب تمیز میکنه؟

پرنسس زیبا
عضو سایت
تعداد نوشته 18

منم حس دستور دادن ب دیگران رو دوس ندارم پس خودم تمیز میکنم😀