صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو از دخالت های خواهر شوهرم چی بگم؟ پاسخ به: از دخالت های خواهر شوهرم چی بگم؟

نخودی
عضو سایت
تعداد نوشته 10

چرا اجازه دخالت میدی؟ زندگی خودته . خودت و سوهرت بایت تصمیم بگیرین چیکار کنین . مشورت دیگران فقط در مورد امور کلی زندگی معنا دارد.