صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو از زایمان طبیعی خیلی میترسم پاسخ به: از زایمان طبیعی خیلی میترسم

سیما خانوم
میهمان
تعداد نوشته 82

اگه عمد لیزیک چشم انجام داده باشی میتونی سزارین کنیی