صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو دمای چند تب محسوب میشه؟ پاسخ به: دمای چند تب محسوب میشه؟

کارمند دولت
عضو سایت
تعداد نوشته 6

میدونین که دمای بدن در حالت طبیعی بین ۳۶ تا ۳۷ و نیمه و تب کمی بیشتر و کمی کمتر این محدوده دمایی حتما باید کنترل بشه