صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو کیا فکر میکنن از شوهرشون سرترن پاسخ به: کیا فکر میکنن از شوهرشون سرترن

آشپزبانو
عضو سایت
تعداد نوشته 6

من هم فکر میکنم از شوهرم سرم هم از نظر زیبایی هم سواد . من هم فکر میکنم ازدواجم خیلی موفق نبود