صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو کی از کیت تخمک گذاری بارداری استفاده کرده؟ پاسخ به: کی از کیت تخمک گذاری بارداری استفاده کرده؟

گلی خانوم
عضو سایت
تعداد نوشته 6

خودت روزهای تخمک گذاری را با توجه به پریودی حساب کن . نیازی به کیت تخمک گذاری هم نیست .