صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو کسی سابقه سقط با میزوپروستول رو داشته؟ پاسخ به: کسی سابقه سقط با میزوپروستول رو داشته؟

طیبه
عضو سایت
تعداد نوشته 6

من هم انجام دادن ک خونریزی و درد هم داره. و اگر بقایای حانلگی در رحم بمونه بلید کورتاژ کنی.