صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو تب بچم قطع نمیییشه پاسخ به: تب بچم قطع نمیییشه

دلینا
عضو سایت
تعداد نوشته 24

برای کنترل تب بچه بهترین راه پاشویه است اما سخته ولی چاره ای نیس.