صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو چند ماه بعد کورتاژ میشه اقدام کرد پاسخ به: چند ماه بعد کورتاژ میشه اقدام کرد

پاییز
عضو سایت
تعداد نوشته 47

حداقل سه ماه. بعد باید ببینی بدنت آمادگی بارداری را پیدا کرده یا نه