صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو واکسن کرونا پاسخ به: واکسن کرونا

تنهای امیدوار
عضو سایت
تعداد نوشته 20

این هفته رسید به ۷۰ ساله ها. دو نفر از فامیلای ما واکسن چینی را زدند.