صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو برادرم جنسیت بچه اش رو نمیگه پاسخ به: برادرم جنسیت بچه اش رو نمیگه

تنهای امیدوار
عضو سایت
تعداد نوشته 23

به هر حال حق داره میتونه جنسیت بچه را بگه میتونه نگه شما هم وظیفه خودتون راانجام بدین.