صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو کف پارکت یا سرامیک؟؟ پاسخ به: کف پارکت یا سرامیک؟؟

آشا
عضو سایت
تعداد نوشته 83

خونه قبلیمون سرامیک کرم رنگ بود یه نو می افتاد زمین باید جارو میکردی که تابلو نشه.

موکتهای تیکه تیکه هم تو خونه پهن کرده بودیم که بچه میخوره زمین آسیب نبینه.