صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو دکتر عارفی یا حنطوش زاده؟ پاسخ به: دکتر عارفی یا حنطوش زاده؟

کفشدوزک
عضو سایت
تعداد نوشته 24

هر دو خوبند. مطب بعضی از دکترا که میری منشیهاشون خیلی رو اعصاب هستند و انگار رفتی زندان. یه دکتر بود تو شهرک غرب برای خانومای باردار نیمکت گذاشته بود که نخواد هزینه کنه. ولی مطب دکتر حنطوش زاده و عارفی این طور نیست.