صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو عدد ان تی بالا پاسخ به: عدد ان تی بالا

آشا
عضو سایت
تعداد نوشته 90

نگران نباشید عدد ان تی خیلی بالا نیست . احتنالا بچه هیچیش نیست . من خیلیها را میشنناسم که ان تی بالاتر هم داشتن و چیزی نبود