صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو مسافرت برم یانه؟ پاسخ به: مسافرت برم یانه؟

پریسا جون
عضو سایت
تعداد نوشته 31

به نظر من این چند ماه را هم صبر کن و مسافرت نرو چون کرونا هم هست و توی مسیر آلوده و خطرناک است. تازه آب به آب هم میشی و آرامشت هم از بین میره.

اگه میخوای مامامنت را ببینی خوب بگو اون بیاد پیشت. این طوری بهتره.