صفحه اصلی انجمن ها تالار گفتگو به نظر شما ورزش در بارداری خوبه؟ مامانای باردار بیان پاسخ به: به نظر شما ورزش در بارداری خوبه؟ مامانای باردار بیان

بانیا صالحی
عضو سایت
تعداد نوشته 22

نه اگه سابقه سقط نداشته باشی خطرناک نیست. اگر بارداری پرخطر داری فقط قدم بزن و پیاده روی