جفت پایین یا سرراهی

وقتی که جفت پایین باشد مفهومش آن است که بخشی از آن یا کل آن در پایین رحمِ در حال رشد است. با توجه به اینکه سونوگرافی یکی از چک‌های روتین بارداری است به حدود یک چهارم زنان گفته می‌شود که جفت آنها پایین است.

وقتی که جفت پایین باشد مفهومش آن است که بخشی از آن یا کل آن در پایین رحمِ در حال رشد است. با توجه به اینکه سونوگرافی یکی از چک‌های روتین بارداری است به حدود یک چهارم زنان گفته می‌شود که جفت آنها پایین است.

نقش جفت در بارداری چیست؟

در طول بارداری جفت همگام با جنین رشد می‌کند تا مواد غذایی و اکسیژن را به آن برساند. وقتی که نوزاد به دنیا می‌آید جفت هم همراه با آن از بدن مادر خارج می‌شود.

جفت سرراهی چیست؟

در حالتی که که جفت در پایین رحم باشد جفت پایین نامیده می‌شود. اگر تا هفته 20 بارداری جفت شما پایین باشد ضرورتا به معنای آن نیست که تا انتهای بارداری در پایین رحم باقی می‌ماند چون بخش پایینی رحم در ادامه بارداری چند سانتی متر رشد می‌کند و جفت را با خود بالا می‌برد. تنها مساله‌ای که جفت پایین در هفته 20 دارد، مبهم بودن وضعیت آن در ادامه بارداری است.

اگر جفت در در آخرین ماه بارداری تمام یا بخشی از سرویکس را بپوشاند جفت سرراهی نامیده می‌شود. احتمال این اتفاق زیاد نیست و چیز در حدود نیم درصد است. جفت سرراهی کامل تمام دهانه رحم و جفت سرراهی نسبی بخشی از آنرا می‌پوشاند.

در صورتی که جفت پایین باشد چه اقدامی لازم است؟

معمولا جفت سرراهی در آزمایش‌های سونوگرافی قابل مشاهده است. اما اگر تصویر واضح نباشد MRI لازم است. اگر در سونوگرافی هفته 20 بارداری جفت پایین باشد سونوگرافی دیگری در هفته 32 بارداری تجویز می‌شود و اگر جفت هنوز هم پایین باشد پزشک مجددا سونوگرافی هفته 36 را تجویز می‌کند.

اگر جفت 2 سانتی متر بالاتر برود امکان زایمان طبیعی و واژینال وجود دارد. در غیر این صورت جفت سرراهی است. کمتر از یک صدم بارداری‌ها دچار جفت سر راهی شدید در هفته 40 بارداری می‌شوند.

خطر جفت سرراهی چیست؟

وقتی که جفت سرراهی باشد در نیمه دوم بارداری خطر خونریزی وجود دارد. خونریزی می‌تواند شدید باشد و در حالت نادر حتی برای جنین هم خطر ایجاد کند. وقتی که جفت در دیواره جلویی رحم باشد خطر خونریزی بیشتر است. وقتی که جفت مجرای زایمان را مسدود می‌کند گزینه پیشنهادی پزشکان زایمان سزارین است.

وقتی که جفت سررراهی باشد احتمال زایمان زودرس (قبل از هفته 37) بیشتر خواهد بود.

آیا در حالت جفت سرراهی رابطه زناشویی خطر دارد؟

اگر جفت در پایین رحم باشد اما سرویکس (گردن رحم) را لمس نکند معمولا رابطه جنسی از نظر پزشک بلامانع است. اما اگر جفت دهانه رحم یا داخل آنرا لمس کند رابطه زناشویی در این حالت خطر دارد و می‌تواند باعث خونریزی شدید و انقباضات و حتی زایمان زودرس شود.

در چه شرایطی رابطه زناشویی در بارداری خطر دارد؟

منظور از رابطه زناشویی در اینجا رابطه از طریق واژن است. رابطه مقعدی و دهانی در بارداری به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. در حالت‌های زیر بهتر است از رابطه جنسی در بارداری اجتناب شود:

  • سابقه زایمان زودرس
  • سابقه سقط جنین
  • پارگی کیسه آب
  • اگر خونریزی توجیه نشده یا ترشحات غیر عادی دارید
  • جفت خیلی پایین یا جفت سرراهی
  • نارسایی سرویکس یا دیلاتاسیون آن
  • اگر شما یا همسرتان دچار بیماری‌های آمیزشی باشید.

بیشتر بدانید:

جفت خلفی و خطرات و عوارض آن برای مادر و جنین

جفت سر راهی چیست؟

گرید جفت در هفته های مختلف بارداری و پیری زودرس جفت!