استرس بارداری

استرس‌های روزمره که در زندگی روزمه تجربه می‌نماییم نمی‌تواند باعث سقط جنین بشود. مطالعاتی که انجام شده رابطه‌ای بین استرس معمول زندگی مدرن مثل داشتن یک روز خسته کننده یا گرفتار شدن در ترافیک با سقط جنین مشاهده نشده است. به همین صورت از جا پریدن توسط یک صدای بلند باعث سقط جنین نمی‌شود. اما استرس شدید ممکن است سلامت جنین را به خطر بیندازد.

استرس‌های روزمره که در زندگی روزمه تجربه می‌نماییم نمی‌تواند باعث سقط جنین بشود. مطالعاتی که انجام شده رابطه‌ای بین استرس معمول زندگی مدرن مثل داشتن یک روز خسته کننده یا گرفتار شدن در ترافیک با سقط جنین مشاهده نشده است. به همین صورت از جا پریدن توسط یک صدای بلند باعث سقط جنین نمی‌شود. اما استرس شدید ممکن است سلامت جنین را به خطر بیندازد.

دلایل سقط جنین

اغلب دلایل سقط جنین یا ناشناخته بوده یا فراتر از کنترل ما قرار دارد. بیش از نیمی از موارد سقط جنین در سه ماهه اول بارداری به نظر می‌رسد وقایعی اتفاقی ناشی از ناهنجاری‌های کروموزومی در تخمک بارور شده است. به عبارت دیگر، تخمک یا اسپرم تعداد اشتباهی کروموزوم‌ها را دارد بنابراین تخمک بارور شده نمی‌تواند به طور نرمال رشد کند.

رابطه استرس و عصبانیت با سقط جنین

از سوی دیگر، استرس، ترس و عصبانیت شدید، مسائل بغرنج مالی یا مرگ یکی از بستگان نزدیک می‌تواند بر سلامت جنین در حال رشد اثر بگذارد. مطابق مطالعه ای که در دانمارک در سال 2008 بر روی 19000 خانم باردار انجام شده آنهایی که درگیر استرس شدید روانی بوده اند 80 درصد بیشتر نسبت به زنان با استرس متوسط در دوران بارداری، خطر مرده‌زایی داشته‌اند.

سایر پژوهشگران دریافتند استرس شدید می‌تواند منجر به زایمان زودرس و تولد جنین با وزن کم و حتی آلرژی و آسم او در آینده منجر شود.

منبع: babycenter.com

بیشتر بدانید:

افسردگی بعد از سقط جنین، تجدید روحیه و آمادگی برای بارداری مجدد

آیا موی گربه باعث سقط جنین میشود؟ خطر موی گربه برای زن باردار