کیسه زرده

هر دوره از بارداری ویژگی‌های خاص خودش را دارد. این ویژگی‌ها نشان می‌دهد آیا بارداری سالم است و خوب پیش می‌رود یا نه. به همین دلیل است که سونوگرافی در بارداری حتی در هفته‌های اول بارداری اهمیت زیادی دارد. وقتی که حدود هفته ششم بارداری اولین سونوگرافی انجام می‌شود یکی از چیزهایی که پزشک بررسی می‌کند کیسه زرده است. اگر این ساختار دیده نشود ممکن است مشکلی در بارداری وجود داشته و متاسفانه سقط جنین اتفاق افتاده باشد.

هر دوره از بارداری ویژگی‌های خاص خودش را دارد. این ویژگی‌ها نشان می‌دهد آیا بارداری سالم است و خوب پیش می‌رود یا نه. به همین دلیل است که سونوگرافی در بارداری حتی در هفته‌های اول بارداری اهمیت زیادی دارد. وقتی که حدود هفته ششم بارداری اولین سونوگرافی انجام می‌شود یکی از چیزهایی که پزشک بررسی می‌کند کیسه زرده است. اگر این ساختار دیده نشود ممکن است مشکلی در بارداری وجود داشته و متاسفانه سقط جنین اتفاق افتاده باشد.

کیسه زرده چیست؟

در ابتدای بارداری کیسه زرده به عنوان منبع تغذیه جنین در حال رشد عمل می‌کند. کیسه زرده اولین ساختاری است که در کیسه حاملگی دیده می‌شود. همانطور که می‌دانید کیسه حاملگی جنین در حال رشد و مایع آمنیوتیک را در بر می‌گیرد. کیسه حاملگی شبیه یک حاشیه سفید دور مرکز شفاف بوده و از طریق سونوگرافی واژینال قابل مشاهده است.

کیسه زرده چه زمانی قابل مشاهده است؟

با استفاده سونوگرافی واژینال در حدود هفته 3 یا 4 میتوان ساک حاملگی را مشاهده کرد. همانطور که میدانید در سونوگرافی واژینال وسیله سونوگرافی وارد واژن شده و با استفاده از آن تصاویر ثبت می‌شود.

اما کیسه زرده تا هفته 5 و نیم تا 6 بارداری قابل مشاهده نیست. کیسه زرده غذای لازم برای رویان در حال رشد را فراهم می‌کند تا اینکه در مراحل بعدی بارداری این مسئولیت به جفت محول شود. به همین دلیل است دیدن آن نشانه بارداری سالم است.

علت دیده نشدن کیسه زرده در هفته 6 بارداری چیست؟

خوشبختانه ندیدن کیسه همیشه به معنای سقط نیست و گاهی واقعا بارداری سالم است. اگر تازه باردار شده باشید و کیسه زرده در هفته ششم بارداری دیده نشود شاید دلیلش آن باشد که واقعا تازه باردار شده باشید یا سن بارداری شما کمتر از 6 هفته است. در ادامه در مورد این موضوع صحبت شده است.

گاهی عدم مشاهده کیسه زرده در این مقطع بارداری نشانه آن است که سن بارداری اشتباه تخمین زده شده است. همچنین ممکن است دلیل آن این باشد که تاریخ آخرین قاعدگی را درست به خاطر نیاورده باشید یا شاید قاعدگی شما نامنظم باشد.

وقتی که دکتر در مورد سن بارداری مطمئن نباشد معمولا از شما می‌خواهد یک سونوگرافی دیگر 1 یا 2 هفته بعد انجام دهید. اگر در سونوگرافی بعدی همه چیز روبراه باشد کیسه زرده و قطب جنین یا همان فتال پل (بخش منحنی شکل کنار کیسه زرده که بعدا به جنین تبدیل خواهد شد) قابل مشاهده خواهد بود.

آیا دیده نشدن کیسه زرده در هفته 6 نشانه سقط جنین است؟

اگر در سونوگرافی اول کیسه زرده یا رویان دیده نشود و همچنین ساک حاملگی به اندازه کافی رشد کرده باشد (25 میلی متر یا بیشتر) ممکن است تخیص پزشک سقط جنین باشد.

فقدان کیسه زرده در هفته ششم بارداری یا به دلیل تخمین اشتباه سن بارداری یا واقعا به علت سقط جنین است. سونوگرافی بعدی همه چیز را نشان می‌دهد. باید تا سونوگرافی بعدی صبر کنید. اگر سونوگرافی پیشرفت بارداری را نشان ندهد و کیسه زرده دیده نشود تشخیص قطعی پزشک سقط جنین خواهد بود.

حاملگی پوچ چیست؟

وقتی ساک حاملگی خالی باشد یعنی کیسه زرده یا رویان در زمان خودش وجود نداشته باشد به عنوان کیسه حاملگی خالی یا حاملگی پوچ شناخته می‌شود.

سقط جنین به چه صورت انجام می‌شود؟

حتی اگر محصول لقاح هنوز در رحم باشد ساک حاملگی خالی به معنای سقط جنین است. اگر این اتفاق بیفتد متاسفانه باید با مشورت در مورد سقط طبیعی یا کورتاژ تصمیم بگیرید. در این عمل با استفاده از دیلاتاسیون رحم دریچه‌ای برای ورود وسیله نازک جراحی که بافت باقیمانده در رحم را برمی‌دارد، ایجاد می‌شود.

نتایج مطالعات نشان می‌دهد ساک حاملگی خالی غالبا شامل ناهنجاری‌های کروموزومی زیادی است. بعضی معتقدند بدن مادر مشکل را زود تشخیص داده و از ادامه بارداری جلوگیری می‌کند. شاید تشخیص زودهنگام ساک حاملگی خیلی ناراحت کننده باشد اما باید آن را به عنوان راه طبیعت برای جلوگیری از بارداری ناسالم بدانید.

بیشتر بدانید:

تشکیل نشدن قلب جنین و نداشتن ضربان در هفته هفتم و هشتم بارداری

علائم سقط جنین، علت سقط و انواع آن

علت ایست قلبی و مرگ جنین در رحم مادر