ژن دوقلوزایی

آیا دوقلوزایی ارثی است؟ آیا ژن دوقلو از از مادر یا پدر است؟ این موضوع برای دوقلوهای همسان صحت ندارد اما برای دوقلوهای غیر همسان صحیح است. بر خلاف دوقلوهای همسان که هر دو از یک تخمک هستند دوقلوهای غیر همسان از دو تخمک مجزا که در یک زمان آزاد شده‌اند، بوجود می‌آیند.

آیا دوقلوزایی ارثی است؟ آیا ژن دوقلو از از مادر یا پدر است؟ این موضوع برای دوقلوهای همسان صحت ندارد اما برای دوقلوهای غیر همسان صحیح است. بر خلاف دوقلوهای همسان که هر دو از یک تخمک هستند دوقلوهای غیر همسان از دو تخمک مجزا که در یک زمان آزاد شده‌اند، بوجود می‌آیند.

اما علی رغم آنکه در یک زمان بدنیا می‌آیند اما از لحاظ ژنتیک شباهت آنها بیشتر از سایر خواهر یا برادرها نیست. تمایل بدن به آزاد سازی بیش از یک تخمک در یک سیکل (Hyperovulation) یک ویژگی ژنتیک است که می‌تواند از مادر به فرزند منتقل شود.

دلایل تخمک گذاری چندگانه چیست؟

تخمک گذاری چند گانه (Hyperovulation) دلایل دیگری هم دارد که ژنتیک نیست. احتمال هایپراویولیشن زنان حدود 30 ساله نسبت به زنان زیر بیست سال خیلی بیشتر است. اما این حالت از 35 سالگی به بعد کاهش پیدا می‌کند.

بر خلاف باور عموم، این طور نیست که دوقلوزایی در یک نسل نباشد و در نسل بعد دوباره ایجاد شود اما زمانی که پسر این ژن را به ارث می‌برد و آنرا به دختر خود منتقل می‌کند این حالت اتفاق می‌افتد. وقتی که مرد حامل آن ژن باشد احتمال دوقلوزایی بیشتر نمی‌شود زیرا آن ژن بر تخمک گذاری همسر موثر نیست.

آیا داشتن دوقلوی همسان ارثی است؟

خیر همانطور که گفته شد فرد ویژگی دوقلوهای همسان را به ارث نمی‌برد. تقسیم شدن یک تخمک بر اساس تصادف اتفاق می‌افتد. احتمال دوقلوزایی زنی که خودش یک قل از دوقلوهای همسان است بیشتر از سایر افراد نیست.

بیشتر بدانید:

بارداری دوقلویی و چندقلویی

احتمال بارداری دوقلویی یا چندقلویی