قرص ضد بارداری اورژانسی

بعد از مصرف قرص‌های اورژانسی جلوگیری، ماه بعد به طور نرمال پریود خواهید شد. اما گاهی قرص‌های اورژانسی می‌تواند طول چرخه قاعدگی را تغییر دهد به طوری که پریود بعدی 1 هفته جلوتر یا 1 هفته عقب‌تر اتفاق بیفتد. هورمون‌های موجود در قرص گاهی باعث می‌شود بعضی از زنان خونریزی داشته باشند اما این یک علامت جدی و شایع نیست.

بعد از مصرف قرص‌های اورژانسی جلوگیری، ماه بعد به طور نرمال پریود خواهید شد. اما گاهی قرص‌های اورژانسی می‌تواند طول چرخه قاعدگی را تغییر دهد به طوری که پریود بعدی 1 هفته جلوتر یا 1 هفته عقب‌تر اتفاق بیفتد. هورمون‌های موجود در قرص گاهی باعث می‌شود بعضی از زنان خونریزی داشته باشند اما این یک علامت جدی و شایع نیست. در هر صورت، اگر پریود بعدی دیرتر شد باید تست بارداری بدهید.

تاثیر قرص اورژانسی بر پریود

محققان سه مطالعه برای تاثیر قرص‌های اورژانسی نوع پروژستین (مثل قرص پلن بی) انجام دادند تا اثر آنرا بر الگوی خونریزی زنان مشاهده نمایند. با وجود آنکه نتایج متفاوت بود اما در همه آنها تغییراتی در سیکل قاعدگی مشاهده گردید.

در مطالعه اول، زنانی که دوز کامل (1.5 میلی گرم لوونورژسترول) را در 1 مرتبه در سه هفته اول سیکل ماهانه خود، مصر فکرده بودند پریود آنها خیلی زودتر و زودتر از زنانی که قرص را مصرف نکرده بودند اتفاق افتاد. همچنین مطالعه نشان داد هر چه قرص زودتر مصرف شود پریود جلوتر انداخته می‌شود.

زنانی که قرص اورژانسی را در هفته چهارم مصرف کرده بودند پریود آنها در زمان معمول خود بود اما طول روزهای پریود بیشتر شده بود. قرص اورژانسی هیچ تاثیری بر طول سیکل قاعدگی بعد از درمان نداشت اما پریود دوم طولانی تر شده بود.

مطالعه دوم نشان داد زنانی که دوز کامل (1.5 میلی گرم لوونورژسترول) را در 1 مرتبه در 2 روز قبل یا بعد از تخمک گذاری مصرف کرده بودند، پریود آنها در زمان مورد انتظار مشاهده شد. اما آنهایی که بیش از 2 روز بعد  از تخمک گذاری قرص را مصرف کرده بودند پریود آنها به طور میانگین 1 روز جلو افتاد.

وقتی که قرص لوونورژسترول بیش از 3 روز قبل از تخمک گذاری مصرف شده بود طول سیکل قاعدگی به طرز محسوسی افزایش یافته و سیکل قاعدگی بعد از درمان هم طولانی تر بود.

در مطالعه سوم اثرات 0.75 میلی گرم لوونورژسترول که در 12 ساعت فاصله از هم مصرف شده بود بررسی گردید. وقتی که قرص اورژانسی در فاز فولیکولی مصرف شد طول سیکل قاعدگی را در مقایسه با حالت معمول آن کوتاه‌تر کرد. اما وقتی در فاز لوئتال یا پیش از تخمک گذاری مصرف شد هیچ تاثیری بر طول سیکل قاعدگی نداشت. ضمنا طول سیکل قاعدگی بعد از درمان هم مثل طول سیکل معمول بود.

منبع:

Office of Population Research at Princeton University

https://ec.princeton.edu

بیشتر بدانید:

آیا قرص اورژانسی بارداری عوارض خاصی دارد؟

قرص اورژانسی پلن بی (صبح روز بعد)، عوارض و اثر آن بر پریود

قرصهای اورژانسی لوونورژسترول، الاوان و عوارض جانبی