علائم بیماری پروانه ای چیست و این بیماری از چه سنی شروع می‌شود؟ | نی نی تالار